Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Srdiečko sa nachádza v tichej ľahko dostupnej lokalite mesta Šaľa.
Poskytujeme nadštandardnú a komplexnú starostlivosť prednostne o detičky vo veku od 1 do 3 rokov.

Dbáme na citlivý adaptačný program a náš prístup je založený na rešpektovaní individuality každého dieťatka.

Našou veľkou snahou je vytvárať dôveru, rodinné prostredie a priateľskú atmosféru v úzkej spolupráci s rodičmi.


Priestory

Veľkorysé priestory jasličiek tvoria 250 m2. Skladajú sa z dvoch herničiek, dvoch kúpelní, tvorivej dielničky, spálničky, jedálenskej časti a terasy. V areáli jasličiek sa nachádza veľká trávnatá plocha, detské ihrisko a pieskovisko, ktoré umožňujú detičkám dostatok pohybu s ďalšími možnosťami využitia.

Jasličky Srdiečko sú zariadením starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb . Toto zariadenie je riadne schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva SR.

Kde nás nájdete

Prevádzka jasličiek: Pondelok - Piatok: 7:00 - 17:00 hod.
GPS: 48.147183, 17.880690
E-mail: srdiecko.no@gmail.com

Kontaktujte nás
Jasličky Srdiečko, Šaľa Jasličky Srdiečko J. Palárika 3
927 01, Šaľa
Slovensko tel: +421 903 929 322