Aktivity

Ponúkame komplexné služby pod jednou strechou


Zážitok a pohyb

- zážitkové učenie formou hry
- rozumová výchova, rozvíjanie intelektu
- hudobná, pohybová, tanečná výchova
- výtvarná výchova, rozvoj reči
- podnetné a pripravené prostredie
- ohľad a rešpekt na jednotlivca, jeho záujem
- ohľad na vlastné tempo jednotlivca

Tvorenie a rozvoj

- prepracovaný výchovno-vzdelávací program
- rozvoj jemnej a hrubej motoriky
- osvojenie si životných pravidiel
- rozvoj osobnosti po stránke psychickej a emocionálnej
- handmade pomôcky, drevené, textilné hračky
- kvalitné didaktické pomôcky
- aktivity a témy z praktického života (príroda, rodina, zvieratá, kamaráti, ročné obdobia a pod.)

Samostatnosť a spolupráca

- rozvoj samoobslužných činností a zručností
- vedieme deti k samostatnosti
- vedieme k spolupráci a pomoci
- oslavy narodením a menín
- aktívna spolupráca s rodičmi
- spoločné akcie rodičov s deťmi minimálne 1x ročne v priestoroch jasličiek

Kde nás nájdete

Prevádzka jasličiek: Pondelok - Piatok: 7:00 - 17:00 hod.
GPS: 48.147183, 17.880690
E-mail: srdiecko.no@gmail.com

Kontaktujte nás
Jasličky Srdiečko, Šaľa Jasličky Srdiečko J. Palárika 3
927 01, Šaľa
Slovensko tel: +421 903 929 322