• vyplnená a potvrdená prihláška
  • osobné stretnutie so zákonným zástupcom
  • zmluva o poskytovaní starostlivosti o dieťa
  • zdravotná spôsobilosti dieťaťa
  • bližšie informácie telefonicky na +421903929322

Denný režim

7:00 – 8:00 ranné schádzanie detí, voľná hra
8:00 – 8:15 ranný kruh, rozcvička, vítanie slniečka
8:15 – 9:00 desiata, hygiena, voľná hra
9:00 – 11:00 edukačné aktivity, pohyb a relax, pobyt vonku
11:00 – 11:15 hygiena, príprava na obed
11:15 – 12:00 obed, hygiena, príprava na spánok
12:00 – 14:30 relaxačné cvičenia, čítanie rozprávky, spánok
14:30 – 15:00 prebúdzanie, hygiena, olovrant
15:00 – 17:00 edukačné aktivity, voľná hra, odchod domov

Ďaľšie info

  • prevádzková doba jasličiek od 7:00 do 17:00
  • počas štátnych sviatkov je prevádzka zatvorená
  • prehliadka priestorov len na základe vopred dohovoreného stretnutia
  • detičky sú prijímané podľa poradovníka, v prípade voľného miesta je nástup možný počas celého roka

Kde nás nájdete

Prevádzka jasličiek: Pondelok - Piatok: 7:00 - 17:00 hod.
GPS: 48.147183, 17.880690
E-mail: srdiecko.no@gmail.com

Kontaktujte nás
Jasličky Srdiečko, Šaľa Jasličky Srdiečko J. Palárika 3
927 01, Šaľa
Slovensko tel: +421 903 929 322